Медицински дейности

Клиника Борола предоставя широка гама от клинични и специализирани услуги, с цел да се подобри здравето на децата и възрастните.

 • Амбулаторна грижа

  В амбулаторния център работят квалифицирани общопрактикуващи лекари и изтъкнати специалисти в различни медицински области – гинекология, дерматология, офталмология, УНГ, пулмология, кардиология, ендокринология и др.

 • Еднодневен стационар

  Предлагаме грижа за пациенти, чиито заболявания изискават еднодневнен престой или извънболнично наблюдение. Стационарът разполага с оборудване и условия за периодичнно и активно наблюдние на пациентите от лекари, сестри и друг помощен персонал.

 • Специализирани програми

  Базирайки се на философията за цялостната грижа за здравето на вашето семейство, Борола създаде специализирани здравни програми, които са изключително популярни и се ползват с авторитет сред лекари и пациенти. Това прави Борола уникална в сравнение с останлите клиники.

 • Еднодневна хирургия

  Предлагаме извънболнична или еднодневна хирургична помощ, най-често за интервенции, с по-малка сложност от операциите, изискващи хоспитализация. Хирургичния отдел се състои от модерна операционна зала със специални климатични условия. Звеното по еднодневна хирургия в Клиника Борола позволява на пациентите да получат грижата, от която се нуждаят в удобна, извънболнична среда и да се завърнат към своите

 • Запишете си час онлайн

  За бързи запитавания / спарвки моля обадете се в клиниката на тел. +359 2 983 6211

Галерия

Лабораторни изследвания

Нашата лаборатория е акредитирана от Министерството на здравеопазването и напълно покрива изискванията на високия стандарт за лабораторно качество. Разполагаме с най-съвременна апаратура, която гарантира прецизност и ефективност на изследванията. Екипът, който работи с нея, е висококвалифициран и се състои от лекари – специалисти по клинична лаборатория и клинична имунология, лабораторни асистенти, химици, биолог и генетик. За улеснение на пациентите извършваме дейности и по линя на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/.

 • Биохимични изследвания

  Извършваме количествен и качествен анализ на телесни течности като кръв, урина, гръбначно мозъчна течност /ликвор/. Изследванията включват едновременно обикновени и специализирани тестове. Извършва се широко разнообразие от лабораторни анализи – от изследване на електролити, липиди, ензими и състав на урината до по–комплексните и сложни анализи, като туморни маркери.

 • Изследвания на кръвосъсирването

  Определят се възможностите на организмът да контролира кървенето след наранявне или първичен кръвен застой. Лабораторията по кръвосъсирване предлага широк обем от клинично значими анализи. Тестовете за кръвосъсирване и изчисляване на протромбиновото време се използват за диагностициране и мониторинг на кръвни заболявания и други хемотологични проблеми.

 • Имунологични

  Лабораторната услуга предоставя широка гама от тестове за определяне на кръвната група, с едновременно определяне на антителата. Консултации се извършват от главният лекар на лабораторията, който е специалист по имунология и трансфузионната хематология.

 • Хематологични

  Отделът се занимава с изследване на кръвта и нейните основни съставки – еритроцити, левкоцити, тромбоцити. Предлагаме голямо разнообразие от изследвания. От тях най-често се възлага пълна кръвна картина /изчислява се количеството на всички клетъчни елементи/. Резултатите помагат при диагностицирането на заболяванията и за контрол на ефекта от лечението след поставената диагноза.

 • Хормонални

  Измерването на хормоналните нива е важно при поставяне на точната диагноза на ендокринните заболявания. То също позволява да се контролира хормоналното ниво с цел да се поддържа неговия оптимален физиологичен баланс. Предлагаме голямо разнообразие от изследвания на хормоните на щитовидната жлеза, хипофизата, паращитовидните жлези и др.

 • Микробиологични

  Микробилогичната лаборатория предлага пълен набор от бактериологични, микологични /гъбични/, вирусологични, паразитологични изследвания. В нея работят квалифицирани специалисти, които извършват изключително прецизни, точни, и навременни тестове, използвайки стандартни и иновативни методи.

Ценоразпис на клинико-лабораторни изследвания

 • Пълна кръвна картина
  10.00 лв.
 • ДКК
  4.00 лв.
 • Морфология на еритроцити
  4.00 лв.
 • СУЕ
  2.00 лв.
 • Ретикулоцити
  4.00 лв.
 • Гликиран хемоглобин (HBA1C)
  12.00 лв.
 • Кръвна захар
  3.00 лв
 • Кръвно-захарен профил
  8.00 лв.
 • Лактат
  8.00 лв.
 • Урея
  3.00 лв.
 • Креатинин
  3.00 лв.
 • Креатининов клирънс
  10.00 лв.
 • Общ белтък
  3.00 лв.
 • Албумин
  3.00 лв.
 • Електрофореза на серумни белтъци
  25.00 лв.
 • Пикочна киселина
  3.00 лв.
 • Общ билирубин
  3.00 лв.
 • Директен билирубин
  3.00 лв.
 • Общ холестерол
  3.00 лв.
 • HDL холестерол
  4.00 лв.
 • LDL холестерол
  3.00 лв.

Признания