• Първична медицинска помощ

  Първичната медицинска помощ, включваща общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и сестри, предоставя амбулаторни грижи и активно лечение. Освен ОПЛ, в клинката има възможност за амбулаторно обслужване от широк кръг медицински специалисти. Модерният медицински инструментариум е достъпен и в консултативните кабинети на общопрактикуващите лекари. Цялостната грижа за семейството предвижда интензивна първична медицинска помощ и профилактични прегледи.

  Семейните лекари осъществяват цялостна първична медицинска помощ и подробни медицински оценки за пациенти от всички възрасти, живеещи в София. Услугите включват: активно лечение на болести с кратка продължителност; продължаващо лечение за хронични заболявания; грижа за новородените и подрастващите; имунизации; превантивна грижа и здравни прегледи; лабораторно обслужване и други диагностични и медицински процедури. Повечето от услугите се покриват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

  Първична медицинска помощ

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  09.00 - 10.00
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Кабинет 23
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Кабинет 23
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Кабинет 23
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Кабинет 23
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Кабинет 23
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  10.00 - 11.00
  11.00 - 12.00
  12.00 - 13.00
  13.00 - 14.00
  14.00 - 15.00
  15.00 - 16.00
  16.00 - 17.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  09.00 - 10.00
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Кабинет 23
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Кабинет 23
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Кабинет 23
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Кабинет 23
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  Кабинет 23
  Първична медицинска помощ 09.00 - 17.00
  Д-р. Ивайло Вълчанов
  10.00 - 11.00
  11.00 - 12.00
  12.00 - 13.00
  13.00 - 14.00
  14.00 - 15.00
  15.00 - 16.00
  16.00 - 17.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Педиатрия

  Клиника Борола се концентрира в интегрирането на мулти–специализирана грижа за пациента в една приятелска обстановка. Широкообхватните познания на нашите общо и тясно специализирани педиатри създават благоприятна среда за цялостна грижа за детските заболявания.

  Пациентите от педиатричния кабинет имат достъп до най-модерните медицински методи и технологии за диагноза и лечение. Предлагаме широка гама от специализирани услуги в редица направления, за да отговорим на медицинските нужди на децата и юношите: неонатално проследяване; оценка на растежа и развитие на детето; общи и специализирани педиатрични консултации; диагностика, лабораторни процедури и др.

  Специалисти

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  14.00 - 15.00
  Педиатрия 14.30 - 16.30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Кабинет 11

  15.30 - 16.30
  Проф. Д-р. Пенка Переновска
  Кабинет 11
  Педиатрия 14:30 - 16:30
  Д-р. Росино Гайтанджиев


  Педиатрия 15:30 - 16:30
  Пенка Переновска
  Педиатрия 14.30 - 16.30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Кабинет 11
  Педиатрия 14:30 - 16:30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Педиатрия 14.30 - 16.30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Кабинет 11
  Педиатрия 14:30 - 16:30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Педиатрия 14.30 - 16.30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Кабинет 11
  Педиатрия 14:30 - 16:30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Педиатрия 14.30 - 16.30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Кабинет 11
  Педиатрия 14:30 - 16:30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  15.00 - 16.00
  16.00 - 17.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  14.00 - 15.00
  Педиатрия 14.30 - 16.30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Кабинет 11

  15.30 - 16.30
  Проф. Д-р. Пенка Переновска
  Кабинет 11
  Педиатрия 14:30 - 16:30
  Д-р. Росино Гайтанджиев


  Педиатрия 15:30 - 16:30
  Пенка Переновска
  Педиатрия 14.30 - 16.30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Кабинет 11
  Педиатрия 14:30 - 16:30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Педиатрия 14.30 - 16.30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Кабинет 11
  Педиатрия 14:30 - 16:30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Педиатрия 14.30 - 16.30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Кабинет 11
  Педиатрия 14:30 - 16:30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Педиатрия 14.30 - 16.30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  Кабинет 11
  Педиатрия 14:30 - 16:30
  Д-р. Росино Гайтанджиев
  15.00 - 16.00
  16.00 - 17.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Хирургичен

  Хирургичният отдел се състои от извънболнична хирургична клиника и модерна операционна зала за еднодневна хирургия. Отделът по еднодневна хирургия позволява пациентите да получат грижа в подходяща, извънболнична среда и да се върнат бързо към ежедневните си задължения. Това спестява скъпия и продължителен болничен престой. Пациентите са обгрижвани от постоянен медицински екип и външни консултанти.

  Предлагаме консултации по извънболнична обща хирургия. Изпълняваме леки хирургически операции и процедури под местна упойка.

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Гинекология

  Клиника Борола е име, ползващо се с доверие в областта на Женското здраве. Призвани сме да съсредоточим грижата си около всеки пациент и семейството му и да посрещнем нуждите му по най-добрия начин. Нашият екип се грижи за жените по време на целият им жизнен път – от детеродна възраст до менопаузата и след нея. Екипът ни по гинекология е част от специализираната ни програма Женско здраве (Femicare).

  Екипът от гинеколози обслужва пациентките посредством широка гама амбулаторни гинекологични грижи – от рутинни прегледи и диагнози до лечение. Нашите лекари прилагат последните научни медицински постижения, технологии, методи и леки хирургични процедури за лечение на всички гинекологични заболявания.

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  11.00 - 12.00
  Гинекология Gynecology
  11.30 - 13.00
  Кабинет 35
  Гинекология Gynecology11:30 - 13:00
  Д-р. Валентин Шкодров
  Гинекология Gynecology11.30 - 13.00
  Кабинет 35
  Гинекология Gynecology11:30 - 13:00
  Д-р. Валентин Шкодров
  12.00 - 13.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация

  TuesdayВторник

  SaturdayСъбота

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  11.00 - 12.00
  Гинекология Gynecology
  11.30 - 13.00
  Кабинет 35
  Гинекология Gynecology11:30 - 13:00
  Д-р. Валентин Шкодров
  Гинекология Gynecology11.30 - 13.00
  Кабинет 35
  Гинекология Gynecology11:30 - 13:00
  Д-р. Валентин Шкодров
  12.00 - 13.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация

  TuesdayВторник

  SaturdayСъбота

 • Вътрешни болести

  Лекарите по вътрешна медицина ръководят всички аспекти на здравната грижа за възрастни, отнасяйки се с внимание към нуждите на отделния пациент. Лекарят интернист упражнява не само диагностициране, но също и консултиране в областта на промоция на здравето. Всички лекари на щат притежават сертификати по вътрешна медицина.

  Лекарският екип по вътрешна медицина предоставя здравни прегледи, цялостни диагнози и оценки, лечение и дългосрочна грижа. Извънболнични лаборатории и специализирани услуги се извършват на място. Когато болничната грижа е препоръчителна, пациентите биват насочени към подходящи болници.

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  09.00 - 10.00
  Вътрешни болести 09.00 - 13.30
  Д-р Милушева
  Кабинет 12
  Вътрешни болести 9:00 - 13:30
  Д-р Милушева
  Вътрешни болести 09.00 - 13.30
  Д-р Милушева
  Кабинет 15
  Вътрешни болести 9:00 - 13:30
  Д-р Милушева
  Вътрешни болести 09.00 - 13.30
  Д-р Милушева
  Кабинет 15
  Вътрешни болести 9:00 - 13:30
  Д-р Милушева
  10.00 - 11.00
  11.00 - 12.00
  12.00 - 13.00
  13.00 - 14.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  09.00 - 10.00
  Вътрешни болести 09.00 - 13.30
  Д-р Милушева
  Кабинет 12
  Вътрешни болести 9:00 - 13:30
  Д-р Милушева
  Вътрешни болести 09.00 - 13.30
  Д-р Милушева
  Кабинет 15
  Вътрешни болести 9:00 - 13:30
  Д-р Милушева
  Вътрешни болести 09.00 - 13.30
  Д-р Милушева
  Кабинет 15
  Вътрешни болести 9:00 - 13:30
  Д-р Милушева
  10.00 - 11.00
  11.00 - 12.00
  12.00 - 13.00
  13.00 - 14.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Кардиология

  Пациентите със сърдечно-съдови заболявания, посещаващи нашата клиника, получават експертно медицинско обслужване от специалисти – лидери в конвенционалните и съвременни диагностики и лечение. Екипа има богат опит в лечението на всякакви видове сърдечно-съдови заболявания – от общите до редките случаи. Голяма част от персонала ни заема или е имала лидерски позиции във водещи национални медицински организации.

  Извършваме диагностика на сърдечно-съдови заболявания, лечение, превенция и рехабилитация. За диагностициране на заболяванията се използват диагностични тестове като ЕКГ, ехография, стрес тест и др.

  Специалисти

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  09.00 - 10.00
  Кардиология 09.00 - 13.00
  Д-р. Цветанка Лесева
  Кабинет 12
  Кардиология 9:00 - 13:00
  Д-р. Цветанка Лесева
  10.00 - 11.00
  Кардиология 10.30 - 14.00
  Проф. Д-р. Светла Торбова
  Кабинет 12
  Кардиология 10:30 - 14:00
  Проф. Д-р. Светла Торбова
  11.00 - 12.00
  12.00 - 13.00
  13.00 - 14.00
  Кардиология 13.00 - 16.00
  Д-р. Цветанка Лесева
  Кабинет 12
  Кардиология 13:00 - 16:00
  Д-р. Цветанка Лесева
  14.00 - 15.00
  15.00 - 16.00
  Кардиология 15.00 - 17.30
  Д-р. Веска Цанова
  Кабинет 22
  Кардиология 15:00 - 17:30
  Д-р. Веска Цанова
  16.00 - 17.00
  17.00 - 18.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  09.00 - 10.00
  Кардиология 09.00 - 13.00
  Д-р. Цветанка Лесева
  Кабинет 12
  Кардиология 9:00 - 13:00
  Д-р. Цветанка Лесева
  10.00 - 11.00
  Кардиология 10.30 - 14.00
  Проф. Д-р. Светла Торбова
  Кабинет 12
  Кардиология 10:30 - 14:00
  Проф. Д-р. Светла Торбова
  11.00 - 12.00
  12.00 - 13.00
  13.00 - 14.00
  Кардиология 13.00 - 16.00
  Д-р. Цветанка Лесева
  Кабинет 12
  Кардиология 13:00 - 16:00
  Д-р. Цветанка Лесева
  14.00 - 15.00
  15.00 - 16.00
  Кардиология 15.00 - 17.30
  Д-р. Веска Цанова
  Кабинет 22
  Кардиология 15:00 - 17:30
  Д-р. Веска Цанова
  16.00 - 17.00
  17.00 - 18.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Дерматология

  В Клиника Борола водещи дерматолози и медицински сестри обслужват пациенти, страдащи от заболявания на кожата, лигавиците, ноктите, косата. Екипът работи по няколко мащабни здравни програми, свързани със сериозни дерматологични проблеми, като лечение на псориазис, екзема, зарастване на рани. Специалисти в областта на дерматологията и медицинската козметика предлагат разкрасителни, общоукрепващи и оперативни процедури. Освен в диагностиката и терапията на кожните заболявания, много сили и енергия влагаме в образованието и научните изследвания. Предлагаме най-съвременно лечение, съобразено с нуждите на пациента и с основните лечебни принципи, формулирани още от Хипократ: „Преди всичко да не вредим!“ и „Уповавайте се на природата!“

  • В дерматологичния кабинет се извършва диагностика и терапия на цялата гама кожни заболявания.
  • Провеждат се специализирани лечения на пациенти с хронични и трудни за овладяване дерматологични състояния, като псориазис, екзема, проблемни рани.
  • Козметичните процедури и оперативни интервенции на кожата, които се предлагат, са изключително щадящи и с траен резхубавяващ ефект.

  Специалисти

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  12.00 - 13.00
  Дерматология 12.00 - 13.00
  Д-р. Красимир Митков
  Кабинет 1
  Дерматология 12:00 - 13:00
  Д-р. Красимир Митков
  Дерматология 12.00 - 13.00
  Д-р. Красимир Митков
  Кабинет 1
  Дерматология 12:00 - 13:00
  Д-р. Красимир Митков
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  12.00 - 13.00
  Дерматология 12.00 - 13.00
  Д-р. Красимир Митков
  Кабинет 1
  Дерматология 12:00 - 13:00
  Д-р. Красимир Митков
  Дерматология 12.00 - 13.00
  Д-р. Красимир Митков
  Кабинет 1
  Дерматология 12:00 - 13:00
  Д-р. Красимир Митков
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Ендокринология

  Ендокринолозите и диетолозите в Клиника Борола преглеждат и лекуват пациенти с ендокринни и метаболитни заболявания. Те си поставят задачата да открият връзката между храненето и заболяванията в опит за подобряване и опазване на човешкото здраве. Ендокринолозите работят в тясна връзка с други специалисти от клиниката, като по този начин между тях се изгражда мултидисциплинарно сътрудничество.

  За пациентите на ендокринологичния кабинет се предоставят възможности за съвременни диагнози и лечение на ендокринни и метаболитни заболявания, цялостен контрол на теглото и услуги, свързани с лечението на остеопорозата.

  Специалисти

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  08.00 - 09.00
  Ендокринология 08.00 - 10.30
  Д-р. Денка Димова-Кърлева
  Кабинет 12
  Ендокринология 08:00 - 10:30
  Д-р. Денка Димова-Кърлева
  09.00 - 10.00
  10.00 - 11.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  08.00 - 09.00
  Ендокринология 08.00 - 10.30
  Д-р. Денка Димова-Кърлева
  Кабинет 12
  Ендокринология 08:00 - 10:30
  Д-р. Денка Димова-Кърлева
  09.00 - 10.00
  10.00 - 11.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Неврология

  Екипът по неврология има богат опит в диагностицирането и лечението на широка гама неврологични заболявания, включващи редки и сложни случаи. В Клиника Борола специалистите по неврология, обучени за лечение на деца с неврологични заболявания, могат в процеса на грижата за неврологичните болести при деца да работят с общи педиатри и специалисти от други области.

  Предлагаме амбулаторни консултации, диагностика и лабораторни процедури, лечение на неврологични заболявания при деца и възрастни.

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Офталмология

  Специалистите по офталмология и специализираните медицински сестри се грижат за очното здраве на пациентите. Нашата очна клиника се занимава с лечение на голяма група пациенти – деца и възрастни. Когато очните проблеми са свързани с други заболявания – като диабет и автоимунни състояния, лечението се контролира от наш общ екип от специалисти. Пациентите могат да се възползват от богатия колективeн опит и способности на всичките ни специалисти в съответните области.

  Специалистите от офталмологичния екип предоставят широк кръг от възможности за офталмологични грижи – от рутинен очен преглед до комплексни медицински процедури. На място се извършват богат спектър, диагностични тестове – оценка на цветоусещането и зрителните полета, ехография и др.

  Специалисти

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  15.00 - 16.00
  Офталмология 15.00 - 17.00
  Д-р. Красимира Николова
  Кабинет 21
  Офталмология 15:00 - 17:00
  Д-р. Красимира Николова
  16.00 - 17.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  15.00 - 16.00
  Офталмология 15.00 - 17.00
  Д-р. Красимира Николова
  Кабинет 21
  Офталмология 15:00 - 17:00
  Д-р. Красимира Николова
  16.00 - 17.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Психиатрия

  Екипният ни подход е обвързан с вашите нужди. Екип от професионалисти ще определи целта на лечението, ще разработи персонализиран план, като ще извърши и наблюдение на напредъка на лечебния процес. Специалистите по психиатрия и психология имат опит и са обучени да лекуват всички видове заболявания – депресия, биполярно разстройство, зависимости, както и някои от най–редките и предизвикателни случаи на заболявания. Благодарение на обширния мултидисциплинарен подход на екипа по психиатрия голям брой хора с психични увреждания, зависимости и емоционални разстройства намират решение на проблемите си всяка година.

  Извънболнична експертна грижа за възрастни, тийнейджъри и деца с психични увреждания, зависимости и емоционални разстройства.

  Специалисти

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  14.00 - 15.00
  Психиатрия 14.00 - 16.30
  Доц. Д-р. Анна Кацарова
  Кабинет 24
  Психиатрия 14:00 - 16:30
  Доц. Д-р. Анна Кацарова
  Психиатрия 14.00 - 16.00
  Д-р. Ани Шкодрова
  Кабинет 12
  Психиатрия 14:00 - 16:30
  Д-р. Ани Шкодрова
  15.00 - 16.00
  16.00 - 17.00
  Психиатрия 16.30 - 17.30
  Д-р. Цветан Кацаров
  Кабинет 12
  Психиатрия 16:30 - 17:30
  Д-р. Цветан Кацаров
  17.00 - 18.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  14.00 - 15.00
  Психиатрия 14.00 - 16.30
  Доц. Д-р. Анна Кацарова
  Кабинет 24
  Психиатрия 14:00 - 16:30
  Доц. Д-р. Анна Кацарова
  Психиатрия 14.00 - 16.00
  Д-р. Ани Шкодрова
  Кабинет 12
  Психиатрия 14:00 - 16:30
  Д-р. Ани Шкодрова
  15.00 - 16.00
  16.00 - 17.00
  Психиатрия 16.30 - 17.30
  Д-р. Цветан Кацаров
  Кабинет 12
  Психиатрия 16:30 - 17:30
  Д-р. Цветан Кацаров
  17.00 - 18.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Пулмологичен

  В Клиника Борола експертите в областта на пулмологията, ползват модерни технологии, извършват най-съвременна функционална диагностика на белодробната система. В амбулаторни условия специалистите предоставят висококвалифицирана консултативна, диагностична и лечебна помощ на пациенти от всички възрасти със заболявания на белите дробове и нарушения в дишането.

  Предлагаме амбулаторни прегледи, консултации и лечение на белодробните заболявания. Извършваме лабораторни изследвания, съвременни диагностични и лечебни процедури.

  Специалисти

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  15.00 - 16.00
  Пулмология 15.30 - 16.30
  Проф. Д-р. Пенка Переновска
  Кабинет 11
  Пулмология 15:30 до 16:30
  Проф. Д-р. Пенка Переновска
  16.00 - 17.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  15.00 - 16.00
  Пулмология 15.30 - 16.30
  Проф. Д-р. Пенка Переновска
  Кабинет 11
  Пулмология 15:30 до 16:30
  Проф. Д-р. Пенка Переновска
  16.00 - 17.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Уши, нос и гърло

  Звеното по уши, нос и гърло извършва значителна по обем диагностична и лечебна дейност. Екипът се състои от отлично квалифицирани лекари – оториноларинголози и специализирани медицински сестри. Те работят в тясно сътрудничество с останалите мeдици в Клиника Борола, които също притежават висока квалификация и богат практически опит. По този начин осигуряваме комплексна грижа за пациентите от всички възрастови групи.

  Предлагаме специализирана помощ в областта на детската и обща оториноларингология, свързани основно със заболявания на ушите; гласните връзки, носа и синусите. Разполагаме с голямо разнообразие от диагностични тестове, които се ползват на място. В амбулаторни условия извършваме малки хирургични операции и процедури.

  Специалисти

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  14.00 - 15.00
  Уши, нос и гърло 14.00 - 16.00
  Д-р. Леони Хаджи
  Кабинет 31
  Уши, нос и гърло 14:00 - 16:00
  Д-р. Леони Хаджи
  Уши, нос и гърло 14.00 - 16.00
  Д-р. Невена Попова
  Кабинет 31
  Уши, нос и гърло 14:00 - 16:00
  Д-р. Невена Попова
  Уши, нос и гърло 14.00 - 16.00
  Д-р. Леони Хаджи
  Кабинет 31
  Уши, нос и гърло 14:00 - 16:00
  Д-р. Леони Хаджи
  15.00 - 16.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  14.00 - 15.00
  Уши, нос и гърло 14.00 - 16.00
  Д-р. Леони Хаджи
  Кабинет 31
  Уши, нос и гърло 14:00 - 16:00
  Д-р. Леони Хаджи
  Уши, нос и гърло 14.00 - 16.00
  Д-р. Невена Попова
  Кабинет 31
  Уши, нос и гърло 14:00 - 16:00
  Д-р. Невена Попова
  Уши, нос и гърло 14.00 - 16.00
  Д-р. Леони Хаджи
  Кабинет 31
  Уши, нос и гърло 14:00 - 16:00
  Д-р. Леони Хаджи
  15.00 - 16.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Кинезитерапия

  Екипът на звеното по кинезитерапия ще ви помогне да увеличите физическата си активност, да подобрите мобилността и качеството на живота си. Нашите специалисти са професионални кинезитерапевти с университетско образование и богат практически опит. В работата си използват ефикасни методи за лечение, рехабилитация и профилактика на огромен брой заболявания и нарушения на опорно-двигателния апарат. Изготвят тренировъчни програми, които пациентите могат да изпълняват паралелно с конвенционалната терапия. При необходимост на всеки конкретен болен специалистите на Борола предлагат индивидуална тренировъчна програма, съобразена с неговите особености, заболявания, работа, физическа издържливост и възможност за спортуване.

  Предлагаме кинезитерапия при широк спектър от проблеми – от навяхване и изкълчване до гръбначни изкривявания и деформации, състояния след травми или ставни операции. Лечебните, рехабилитационни, възстановителни и общоукрепващи дейности на звеното включват: стандартна кинезитерапия, различни видове масаж, мануална терапия, хидротерапия, лимфен дренаж и др.

  Специалисти

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Лаборатория

  Нашата лаборатория е акредитирана от Министерство на здравеопазването и напълно покрива изискванията на високия стандарт на Добрата лабораторна практика (ДЛП). Разполагаме с най-съвременна апаратура, която гарантира прецизност и ефективност на изследванията. Екипът, който работи с нея, е висококвалифициран и се състои от лекари по клинична лаборатория и клинична имунология, лабораторни асистенти, химици, биолог и генетик. За улеснение на пациентите извършваме дейности и по линия на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/.

  Лабораторията извършва пълна гама от клинични лабораторни анализи в следните медицински области: хематология, биохимия, микробиология, ендокринология и имунология. Предлагаме също експресни тестове за лабораторна диагностика. За да сме постоянно в крак с новостите, участваме в клинични проучвания и анализи. Цялостната ни лабораторна дейност – от регистрацията и вземането на биологичния материал до получаването на резултата, е организирана така, че пациентът да бъде изследван комплексно, без да губи ценно време и без да преживява излишни тревоги.

  Специалисти

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  08.00 - 09.00
  Лаборатория 08.00 - 16.30
  Д-р. Божана Метева
  Кабинет 13, 14
  Лаборатория 8:00 - 16:30
  Д-р. Божанка Метева
  Лаборатория 08.00 - 16.30
  Д-р. Божана Метева
  Кабинет 13, 14
  Лаборатория 8:00 - 16:30
  Д-р. Божанка Метева
  Лаборатория 08.00 - 16.30
  Д-р. Божана Метева
  Кабинет 13, 14
  Лаборатория 8:00 - 16:30
  Д-р. Божанка Метева
  Лаборатория 08.00 - 16.30
  Д-р. Божана Метева
  Кабинет 13, 14
  Лаборатория 8:00 - 16:30
  Д-р. Божанка Метева
  Лаборатория 08.00 - 16.30
  Д-р. Божана Метева
  Кабинет 13, 14
  Лаборатория 8:00 - 16:30
  Д-р. Божанка Метева
  09.00 - 10.00
  10.00 - 11.00
  11.00 - 12.00
  12.00 - 13.00
  13.00 - 14.00
  14.00 - 15.00
  15.00 - 16.00
  16.00 - 17.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  08.00 - 09.00
  Лаборатория 08.00 - 16.30
  Д-р. Божана Метева
  Кабинет 13, 14
  Лаборатория 8:00 - 16:30
  Д-р. Божанка Метева
  Лаборатория 08.00 - 16.30
  Д-р. Божана Метева
  Кабинет 13, 14
  Лаборатория 8:00 - 16:30
  Д-р. Божанка Метева
  Лаборатория 08.00 - 16.30
  Д-р. Божана Метева
  Кабинет 13, 14
  Лаборатория 8:00 - 16:30
  Д-р. Божанка Метева
  Лаборатория 08.00 - 16.30
  Д-р. Божана Метева
  Кабинет 13, 14
  Лаборатория 8:00 - 16:30
  Д-р. Божанка Метева
  Лаборатория 08.00 - 16.30
  Д-р. Божана Метева
  Кабинет 13, 14
  Лаборатория 8:00 - 16:30
  Д-р. Божанка Метева
  09.00 - 10.00
  10.00 - 11.00
  11.00 - 12.00
  12.00 - 13.00
  13.00 - 14.00
  14.00 - 15.00
  15.00 - 16.00
  16.00 - 17.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация
 • Мамология

  Мамологичният център предлага комплексна диагностика, съответна на т.нар. „Златен стандарт” в мамологията, който обхваща клиничен преглед и основни диагностични процедури. При нас пациентките от всички възрасти могат да получат пълно лечение и всестранна помощ и да се справят с възникналите физически и психологични проблеми. Ръководител на звеното е водещият мамолог д-р Нина Дилова, която е специалист по образна диагностика и заема ръководни позиции в професионални медицински организации. Центърът разполага с най-съвременна, сертифицирана мамографска апаратура.

  В мамологичния кабинет на Клиника Борола се извършва комплексна диагностика, като се прилага т.нар. „Златен стандарт”:

  • клиничен преглед
  • ехографска диагностика
  • мамография
  • пункционна биопсия.

  Специалисти

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  13.00 - 14.00
  Мамология 13.00 - 17.30
  Д-р. Нина Дилова
  Кабинет 15
  Мамология 13:00 - 17:30
  Д-р. Нина Дилова
  14.00 - 15.00
  15.00 - 16.00
  16.00 - 17.00
  17.00 - 18.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация

  MondayПонеделник

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  13.00 - 14.00
  Мамология 13.00 - 17.30
  Д-р. Нина Дилова
  Кабинет 15
  Мамология 13:00 - 17:30
  Д-р. Нина Дилова
  14.00 - 15.00
  15.00 - 16.00
  16.00 - 17.00
  17.00 - 18.00
  Кликнете върху името на отдела, за да получите допълнителна информация

  MondayПонеделник

 • Нефрология

  В клиника Борола се осъществява дейност по медицинската специалност “нефрология”.Извършва се лечение и ехография на отделителната система.

  Д-р Милена Тодорова
  Нефролог

  Всеки вторник от 14:00 часа, след предварително записване

  Запазване на час – тук

Клиника Борола

Нашият отлично подготвен екип ще ви помогне да си запишете час, ще ви свърже със съответните специалисти и ще ви даде указания за вашия преглед.

Клиника Борола
Ул. Цар Симеон 52
София 1202, България
Тел. 02/ 983 62 03
GSM: 0896 775 004
Факс: 02/983 62 03