Ценоразпис

 • Пълна кръвна картина
  10.00 лв.
 • ДКК – микроскопски и морфология на еритроцити
  4.00 лв.
 • Морфология на еритроцити
  4.00 лв.
 • СУЕ
  2.00 лв.
 • Ретикулоцити
  4.00 лв.
 • Гликиран хемоглобин (HBA1C)
  12.00 лв.
 • Кръвна захар
  3.00 лв
 • Кръвно-захарен профил
  8.00 лв.
 • Лактат
  8.00 лв.
 • Урея
  3.00 лв.
 • Креатинин
  3.00 лв.
 • Креатининов клирънс
  10.00 лв.
 • Общ белтък
  3.00 лв.
 • Албумин
  3.00 лв.
 • Електрофореза на серумни белтъци
  25.00 лв.
 • Пикочна киселина
  3.00 лв.
 • Общ билирубин
  3.00 лв.
 • Директен билирубин
  3.00 лв.
 • Общ холестерол
  3.00 лв.
 • HDL холестерол
  4.00 лв.
 • LDL холестерол
  3.00 лв.
 • VDL холестерол
  3.00 лв.
 • Триглицериди
  3.00 лв.
 • Аполипротеин А 1
  10.00 лв.
 • Аполипротеин В 100
  10.00 лв.
 • АСАТ
  3.00 лв.
 • АЛАТ
  3.00 лв.
 • ГГТ
  3.00 лв.
 • Алкална фосфатаза
  3.00 лв.
 • Кисела фосфатаза
  5.00 лв.
 • LDH
  3.00 лв.
 • LDH изоензими
  25.00 лв.
 • HBDH
  5.00 лв.
 • Алфа Амилаза
  3.00 лв.
 • Липаза
  5.00 лв.
 • Холинестераза
  6.00 лв.
 • СРК (МВ фракция)
  12.00 лв.
 • Калций
  3.00 лв.
 • Йонизиран калций
  6.00 лв.
 • Фосфор
  3.00 лв.
 • Калий
  3.00 лв.
 • Натрий
  3.00 лв.
 • Хлориди
  4.00 лв.
 • Желязо
  5.00 лв.
 • ЖСК
  6.00 лв.
 • Магнезий
  6.00 лв.
 • Фактор V Leiden
  35.00 лв.
 • ПВ и INR
  5.00 лв.
 • Фибриноген
  5.00 лв.
 • АРТТ
  5.00 лв.
 • Време кървене
  3.00 лв.
 • Време съсирване
  3.00 лв.
 • D-dimer
  20.00 лв.
 • FT4 + TSH
  32.00 лв.
 • FT3
  16.00 лв.
 • FT4
  16.00 лв.
 • TSH
  16.00 лв.
 • Тиреоглобулин
  35.00 лв.
 • TAT
  20.00 лв.
 • МАТ
  20.00 лв.
 • РТН – паратхормон
  28.00 лв.
 • LH
  18.00 лв.
 • FSH
  18.00 лв.
 • Естрадиол
  18.00 лв.
 • DHEA –S
  20.00 лв.
 • Прогестерон
  18.00 лв.
 • Тестостерон
  18.00 лв.
 • Пролактин
  18.00 лв.
 • 4 Андростендион
  25.00 лв.
 • 17 –alpha – ОН прогестерон
  25.00 лв.
 • Total Бета ЧХГА
  16.00 лв.
 • Соматотропен хормон
  25.00 лв.
 • Серумен инсулин
  22.00 лв.
 • С – пептид
  18.00 лв.
 • Кортизол
  18.00 лв.
 • Ренин в плазма
  38.00 лв.
 • АСТН
  20.00 лв
 • Церулоплазмин
  22.00 лв.
 • Трансферин
  20.00 лв.
 • Ferritin
  20.00 лв.
 • C3 комплемент
  8.00 лв.
 • С4 комплемент
  8.00 лв.
 • Алфа 1 – антитрипсин
  20.00 лв.
 • Алфа 2 – микроглобулин
  20.00 лв.
 • ANA скрининг
  22.00 лв.
 • Криоглобулини
  15.00 лв.
 • HLA – B 27
  30.00 лв.
 • CEA
  22.00 лв.
 • AFP
  22.00 лв.
 • tPSA
  20.00 лв.
 • Фолат в серум
  24.00 лв.
 • CA 19- 9
  22.00 лв.
 • CA 15- 3
  22.00 лв.
 • CA 125
  22.00 лв.
 • CA 72-4
  26.00 лв.
 • SCC
  24.00 лв.
 • CYFRA 21 – 1
  24.00 лв.
 • NSE
  28.00 лв.
 • Кръвна група и Rh
  15.00 лв.
 • АЛО – Еритроантитела (вкл. Rh)
  28.00 лв.
 • Студови еритроантитела
  40.00 лв.
 • Rh фенотип и Kell антиген
  40.00 лв.
 • Определяне слаб Д-антиген
  40.00 лв.
 • Директен тест на Coombs
  40.00 лв.
 • Общо химично изследване и седимент
  4.00 лв.
 • Алфа амилаза в урината
  4.00 лв.
 • Са в диуреза
  3.00 лв.
 • Р в диуреза
  3.00 лв.
 • Белтък в диуреза
  3.00 лв.
 • Глюкоза в диуреза
  3.00 лв.
 • Креатинин в диуреза
  3.00 лв.
 • Пикочна к-на в диуреза
  3.00 лв.
 • Микроалбуминурия
  20.00 лв.
 • Сифилис
  10.00 лв.
 • Спин (HIV 1/2)
  20.00 лв.
 • Анти HAV YgM (хепатит А)
  20.00 лв.
 • Анти HBS Ag (хепатит В)
  20.00 лв.
 • Anti-HCV (хепатит С)
  20.00 лв.
 • Chlamidia Trach. YgA
  22.00 лв.
 • Chlamidia Trach. YgAG
  22.00 лв.
 • Chlamidia Trach. YgM
  22.00 лв.
 • Chlamidia Pneumonia YgM
  35.00 лв.
 • Лаймска болест YgG
  26.00 лв.
 • Лаймска болест YgМ
  26.00 лв.
 • Рубеола YgG
  24.00 лв.
 • Рубеола YgМ
  24.00 лв.
 • Херпес Зостер YgG
  28.00 лв.
 • Херпес Зостер YgМ
  28.00 лв.
 • Цитомегаловирус YgG
  25.00 лв.
 • Цитомегаловирус YgМ
  25.00 лв.
 • Инфекциозна мононуклеоза EBV VCA YgG
  26.00 лв.
 • Инфекциозна мононуклеоза EBV VCA YgМ
  26.00 лв.
 • Helicobacter Pylori – YgG антитела
  24.00 лв.
 • Херпес симплекс тип 1 YgG
  25.00 лв.
 • Херпес симплекс тип 2 YgG
  25.00 лв.
 • С-реактивен протеин
  5.00 лв.
 • AST
  5.00 лв.
 • Yg G
  6.00 лв.
 • Yg A
  6.00 лв.
 • Yg M
  6.00 лв.
 • Yg E total
  26.00 лв.
 • Beta – Cross Laps /серум/
  25.00лв.
 • Спермограма
  30.0 лв.
 • Окултни кръвозливи
  10.00 лв.
 • Микробиологично изследване на:

 • Очен секрет
  16.00 лв.
 • Гърлен секрет
  16.00 лв.
 • Носен секрет
  16.00 лв.
 • Ушен секрет
  16.00 лв.
 • Храчка
  16.00 лв.
 • Раневи секрет
  16.00 лв.
 • Микробиологично изследване на фецес
  16.00 лв.
 • Микоплазма и уреаплазма в урина
 • Вл.чистота
  9.00 лв.
 • Цитонамазка
  16.00 лв.
 • Вл.секрет
  16.00 лв.
 • Трихомони влаг.секрет
  40.00 лв.
 • Микоплазма и уреаплазма влаг.секрет
  40.00 лв.
 • Цервикален секрет
  18.00 лв.
 • Цервикален секрет и гонорея
  40.00 лв.
 • Микоплазма и уреаплазма цервиклаен секрет
  40.00 лв.
 • Еякулат – пълно изследване
  90.00 лв.
 • Еякулат и гонорея
  40.00 лв.
 • Еякулат и трихомона
  40.00 лв.
 • Микоплазма и уреаплазма еякулат
  40.00 лв.
 • Уретрален секрет
  40.00 лв.
 • Простатен секрет
  18.00 лв.
 • Ентеробиоза
  16.00 лв.